e-TEF-ulpentru studiile în Franța este versiunea electronică a Testului de Evaluare a limbii Franceze (TEF) pentru studiile în Franța, având aceeași structură.

Din 2012 acesta este oficial recunoscut de Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța în cadrul procedurii de înscriere în primul ciclu de studii universitare, TEF-ul pentru studiile în Franța evaluează competențele orale și scrise de cunoaștere a limbii franceze

TEF-ul pentru studiile în Franța – sau DELF-ul, DALF-ul, TCF-ul DAP – este necesar pentru orice student străin care candidează pentru o primă înscriere în primul an de licență, într-o universitate din Franța. De asemenea, posedând această diplomă vă puteți înscrie într-o universitate, școală de comerț, de inginerie sau în cadrul Marilor Școli Franceze oricare ar fi anul de curs.

Candidații trebuie să susțină probe orale și scrise obținând cel puțin 14/20 pentru proba de exprimare scrisă pentru a fi admis în primul an de licență.

e-TEF-ul pentru studiile în Franța permite comunicarea rezultatelor la sfârșitul probelor de înțelegere, cât și procesarea rapidă a rezultatelor rămase.

Valabilitate : 2 ani

Cinci probe obligatorii inseparabile :

 

  • Înțelegere orală (40 min)
  • Înțelegere scrisă (60 min)
  • Exprimare scrisă (60 min)
  • Exprimare orală (15 min)
  • Lexic și structura limbii (30 min)

 

 

]
e-TEF PENTRU STUDIILE ÎN FRANȚA LA CHIŞINĂU
Înscrieri și teste
Pe parcursul anului – la cerere*

* Înscrierea se face cu cel puțin o săptămână înainte de data susținerii testului.

 

Probe obligatorii
4800 MDL

Modalitățile de înscriere și de susținere :

Înscrierea are loc în cadrul Alianței Franceze din Moldova, la Biroul de cursuri. Pentru înscriere este necesar să prezentați următoarele acte :

  • Copia unui act de identitate cu fotografie și semnătură (pașaport, buletin de identitate) ;
  • Formularul de înscriere după ce a-ți citit cu atenție condițiile de înscriere ;
  • Pentru susținerea examenelor, este obligatoriu să prezentați un act de identitate (fotocopia este refuzată) și convocarea.

Atenție : este necesar să așteptați o perioadă de 2 luni până la susținerea aceleiași probe din cadrul testului.

Anunțarea rezultatelor :

  • Eliberarea certificatelor finale prin e-mail : 2 luni minimum de la data ultimelor probe.

Informații și înscrieri :

Pentru informații suplimentare ce țin de organizarea testului și înscriere vă rugăm să contactați Biroul de Cursuri din cadrul Alianței Franceze din Moldova.

Planul de curs este gol

Instructor

admin