Testul de Cunoaștere a Limbii Franceze pentru Obținerea Naționalității Franceze (TCF ANF) a fost creat în mod special pentru a răspunde cerințelor introduse de Ministerul Francez de Interne. Pentru obținerea naționalității franceze, ministerul cere solicitanților minimum nivelul B1 de cunoaștere a limbii franceze la probele orale.

Valabilitate : 2 ani

Două probe obligatorii inseparabile :

  • Înțelegerea orală (25 min)
  • Exprimarea orală (12 min)
]
TCF ANF LA CHIȘINĂU
Înscrieri și teste
Pe parcursul anului – la cerere
Orice sesiune
3800 MDL

Modalități de înscriere și de susținere :

  • Înscrierea are loc în cadrul Alianței Franceze din Moldova, la biroul de cursuri. Pentru înscriere este necesar să prezentați FORMULARUL DE ÎNSCRIERE, 2 fotografii pentru acte și copia unui act de identitate.
  • Pentru susținerea examenelor, este obligatoriu să prezentați un document de identitate (fotocopia este refuzată) și convocarea.

Anunțarea rezultatelor :

  • Anunțarea rezultatelor prin e-mail : trei săptămâni de la data susținerii testului TCF pentru obținerea naționalității franceze.
  • Eliberarea certificatelor provizorii : se eliberează la cerere la secretariatul biroului de cursuri.
  • Eliberarea certificatelor : 2 luni minimum de la data susținerii testului.

Atenție : Certificatul TCF pentru obținerea naționalității franceze nu este valabil decât pentru dosarul de cerere a dobândirii naționalității franceze prin căsătorie sau naturalizare. Astfel, certificatul nu poate fi utilizat în alt scop, de exemplu, pentru a fi admis la o universitate franceză sau pentru dosarul de imigrare în Quebec.

Exemple de subiecte :

Pentru mai multe informații și exemple de subiecte, consultați site-ul Centrului France Éducation International.

Informații și înscrieri :

Pentru informații suplimentare în privința organizării acestor teste, vă rugăm să vă adresați la Biroul de Cursuri din cadrul Alianței Franceze din Moldova :

Planul de curs este gol

Instructor

admin