e-TEF-ul Canada este versiunea electronică a Testului de Evaluare a Limbii Franceze (TEF) pentru Canada, având exact aceeași structură.

Testul TEF Canada este un test obligatoriu în cadrul programelor de emigrare economică (inclusiv în provincia Quebec) acest program cere probe de cunoaștere lingvistică, atunci când depuneți o cerere de emigrare în cadrul biroului Cetățenie și Emigrare Canada.

Testul TEF Canada reprezintă de asemenea o probă indispensabilă pentru nivelul de cunoaștere a limbii franceze pentru obținerea cetățeniei canadiene.

Rezultatele testului e-TEF sunt comunicate la sfârșitul probelor de înțelegere, iar atestările sunt eliberate într-un termen mai scurt.

 Valabilitate : 2 ani

e-TEF-ul Canada evaluează competențele scrise și orale de cunoaștere a limbii franceze prin intermediul a 4 probe obligatorii și inseparabile :

  • Înțelegerea orală (40 min)
  • Înțelegerea scrisă (60 min)
  • Exprimarea orală (15 min)
  • Exprimarea scrisă (60 min)

După susținerea testului veți primi un certificat cu rezultatele testului TEF Canada.

Acesta va prezenta punctajul pentru fiecare probă susținută.

Pentru a cunoaște nivelul de competențe lingvistice canadian (NCLC) corespunzător punctajului Dvs., vă rugăm să consultați tabelul NCLC.

]
e-TEF CANADA LA CHIŞINĂU
Înscrieri și teste
Pe parcursul anului – la cerere*

* Înscrierea se face cu cel puțin o săptămână înainte de data susținerii testului.

Probe obligatorii
Elevii Alianței Franceze5000 MDL
Elevii din exterior5800 MDL

Modalitățile de înscriere și de susținere :

Înscrierea are loc în cadrul Alianței Franceze din Moldova, la Biroul de Cursuri. Pentru înscriere este necesar să prezentați următoarele acte :

  • Copia unui act de identitate cu fotografie și semnătură (pașaport, buletin de identitate) ;
  • FORMULARUL DE ÎNSCRIERE după ce ați citit cu atenție CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ;
  • Pentru susținerea examenelor, este obligatoriu să prezentați un act de identitate (fotocopia este refuzată) șiconvocarea.

Atenție : este necesar să așteptați o perioadă de 2 luni până la susținerea aceleiași probe din cadrul testului.

Anunțarea rezultatelor :

  • Eliberarea certificatelor finale prin e-mail : 2 luni minimum de la data ultimelor probe.

Colectarea informațiilor cu caracter personal :

Pentru înscrierea la testul TEF Canada, Centrul de limbă franceză a CCI Paris-Ile-de-France colectează anumite informații ce țin de cererea de emigrare, conform legislației canadiene.

În cazul în care obțineți nivelul necesar, datele Dvs. vor fi transmise autorităților canadiene. În cazul în care vă opuneți la transmiterea datelor sau în cazul în care le modificați sau suprimați, cererea de emigrare sau de cetățenie nu va putea fi procesată de autoritățile canadiene.

Datele Dvs. sunt păstrate de Centrul “Français des affaires” al CCI Paris-Ile-de-France timp de 10 ani. Datele transmise autorităților canadiene vor fi păstrate conform legislației canadiene.

Dvs. aveți dreptul să accesați datele personale contactând corespondentul responsabil de datele cu caracter personal (cpdp@cci-paris-idf.fr). De asemenea, aveți dreptul să modificați sau să suprimați aceste date accesând (tef@cci-paris-idf.fr) sau (cpdp@cci-paris-idf.fr).

Informații și înscrieri :

Pe site-ul Guvernului Canadian cât și în manualul candidatului e-TEF Canada veți găsi toate informațiile utile ce țin de evaluarea competențelor lingvistice.

Pentru informații suplimentare în privința organizării acestui test, vă rugăm să vă adresați la Biroul de Cursuri din cadrul Alianței Franceze din Moldova :

Planul de curs este gol

Instructor

admin