e-TEF-ul pentru naturalizare este versiunea electronică a Testului de Evaluare a Limbii Franceze (TEF) pentru naturalizare, având aceeași structură.

e-TEF-ul pentru naturalizare este recunoscut de Ministerul de Interne din Franța și este indispensabil în cadrul procedurii de naturalizare pe lângă Statul Francez.

Acesta are drept scop evaluarea nivelului de înțelegere și exprimare orală în franceză.

Atenție : testul nu este compatibil cu cererile de emigrare spre Quebec sau Canada.

Rezultatele sunt comunicate la sfârșitul probelor de înțelegere, iar atestările sunt eliberate într-un termen foarte scurt. 

Valabilitate : 2 ani

Patru probe obligatorii indisociabile :

  • Înțelegere scrisă (45 min)
  • Înțelegere orală (25 min)
  • Exprimare scrisă (30 min)
  • Exprimare orală (10 min)
]
e-TEF PENTRU NATURALIZARE LA CHIŞINĂU
Înscrieri și teste
Pe parcursul anului – la cerere*

* Înscrierea se face cu cel puțin o săptămână înainte de data susținerii testului.

 

Probe obligatorii
3800 MDL

Modalitățile de înscriere și de susținere :

Înscrierea are loc în cadrul Alianței Franceze din Moldova, la Biroul de cursuri. Pentru înscriere este necesar să prezentați următoarele acte :

  • Copia unui act de identitate cu fotografie și semnătură (pașaport, buletin de identitate) ;
  • FORMULARUL DE ÎNSCRIERE după ce a-ți citit cu atenție CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ;
  • Pentru susținerea examenelor, este obligatoriu să prezentați un act de identitate (fotocopia este refuzată) și convocarea.

Atenție : este necesar să așteptați o perioadă de 2 luni până la susținerea aceleiași probe din cadrul testului.

Anunțarea rezultatelor :

  • Eliberarea certificatelor finale prin e-mail : 2 luni minimum de la data ultimelor probe.

Informații și înscrieri :

Pentru informații suplimentare ce țin de organizarea testului și înscriere vă rugăm să contactați Biroul de Cursuri din cadrul Alianței Franceze din Moldova.

Planul de curs este gol

Instructor

admin