Condiții de utilizare

Accesul și utilizarea site-ului, accesibil la adresa URL : www.alfr.md, se face în termenii și condițiile următoare.
Utilizând acest site, vă angajați să citiți și să acceptați condițiile de utilizare. Acestea pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă din partea Alianței Franceze din Moldova.

Alianța Franceză din Moldova nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a acestui serviciu.

Directorul publicației și redactorul șef

Emmanuel SKOULIOS, directorul Alianței Franceze din Moldova

Autori, redactori și traducători

Emmanuel SKOULIOS, Adrian CIBOTARU, Doina SCUTARU, Iulia POPOVA, Dina BOBINA, Sylvia UNCU, Simon RIGO, Ghenadie RABACOV, Cristina OLARU, Galina AZEMCO, Daria SKOULIOS

Proprietarul site-ului

Alianța Franceză din Moldova
Str. Sfatul Țării, 18
MD-2012 Chișinău
Republica Moldova
Tel.: +373 22 23 45 10
alfr@alfr.md

Locație

INFOMANIAK NETWORK SA
Rue Eugène-Marziano 25
1227 Les Acacias
Elveţia
www.infomaniak.com
Tel.: +41 228 203 544

Program de editare

Acest site utilizează programul liber WordPress conform Licenței Publice Generale GNU (GNU General Public License sau GPL).
Site Internet : https://wpfr.net

Concepție și realizare

Prestaweb SRL, https://prestacode.fr

Limitarea responsabilității

Informațiile publicate pe site sunt cât mai exacte posibil, iar site-ul este periodic actualizat, însă este posibil ca acesta să conțină careva inexactități, omiteri sau lacune. În cazul în care depistați o lacună, eroare sau o informație greșită, vă rugăm să ne anunțați prin e-mail descriind problema într-o manieră cât mai exactă posibil (pagina cu problema, sursa problemei, tipul calculatorului și browser-ul folosit,…)

Utilizatorul sau clientul nu beneficiază de nici un alt tip de garanție, astfel acestuia îi revine obligațiunea de a-și stabili în mod clar necesitățile cât și obligațiunea de a se informa. În cazul în care informațiile furnizate de Alianța Franceză din Moldova par inexacte, utilizatorul sau clientul va trebui să verifice personal coerența și veridicitatea rezultatelor obținute. Alianța Franceză din Moldova nu va fi responsabilă în ceea ce privește utilizarea informațiilor oferite de către părțile terțe sau de absența acestora.

Orice conținut descărcat de pe site se face pe riscul utilizatorului și pe propria sa răspundere. Astfel, Alianța Franceză din Moldova nu se va face responsabilă de nici un prejudiciu suferit de computerul utilizatorului sau de nici o pierdere de date survenită în urma descărcării.

Imaginile nu sunt contractuale.

Link-urile hypertext create ca parte a acestui site care duc la alte surse sau site-uri Internet nu se află sub răspunderea Alianței Franceze din Moldova. De fapt, Alianța Franceză din Moldova nu dispune de nici o modalitate de a controla site-urile cu care este în conexiune. Aceasta nu răspunde de disponibilitatea acestor site-uri și alte surse externe și nici nu oferă o garanție în privința acestora. Alianța Franceză nu poate fi considerată responsabilă de nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, survenite din cauza conținutului acestor site-uri sau surse externe, totodată aceasta nu este responsabilă nici de informațiile, produsele și serviciile pe care le propun acestea sau de orice utilizare a acestor elemente. Riscurile legate de această utilizare sunt asumate în totalitate de utilizator, care trebuie să se conformeze propriilor condiții de utilizare.

Litigii

Orice contestație sau litigiu care ar putea surveni în urma interpretării sau executării prezentelor condiții de utilizare se conformează legislației Republicii Moldova, soluționarea acestora va ține de competența tribunalelor de care depinde sediul Alianței Franceze din Moldova. Limba de referință, pentru soluționarea eventualelor litigii, va fi limba română.

Accesul, modificarea și suprimarea datelor personale

Internauții au dreptul de acces, de rectificare, de modificare și de suprimare în ceea ce privește datele cu caracter personal. Modificările pot fi efectuate prin poștă, la adresa Alianței Franceze din Moldova sau prin intermediul poștei electronice la următoarea adresă de e-mail : alfr@alfr.md

Informațiile personale colectate nu vor fi oferite sub nici o formă unei părți terțe cu excepția cazului în care informația în cauză va contribui la prestarea serviciilor solicitate de utilizator.

Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133 din data de 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Confidențialitate

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului sau ale abonaților buletinului informativ electronic al Alianței Franceze din Moldova sunt confidențiale și nu vor fi oferite sub nici o formă unei părți terțe cu excepția cazului în care informația în cauză va contribui la prestarea serviciilor solicitate de utilizator.

Proprietate intelectuală

Întregul conținut al prezentului site, inclusiv, imaginile, imaginile grafice, textele, video-urile, animațiile, sunetele, logo-urile, gif-urile și pictogramele cât și formatarea acestora sunt în exclusivitate proprietatea Alianței Franceze din Moldova cu excepția mărcilor, logo-urilor sau altui conținut ce aparține companiilor partenere sau altor companii.

Orice reproducere, distribuție, modificare, adaptare, retransmitere sau publicație, chiar și parțială, a acestor elemente fără acordul în scris al Alianței Franceze din Moldova este strict interzisă. Utilizatorii și vizitatorii site-ului Internet pot crea un hyperlink în direcția site-ului cu condiția ca deschiderea acestui link să fie efectuată într-o fereastră nouă.

Pentru orice cerere de autorizație sau alte informații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail : alfr@alfr.md

De altfel, formatarea site-ului a necesitat utilizarea surselor externe, astfel Alianța Franceză din Moldova a achiziționat drepturile de utilizare a acestora sau a utilizat sursele libere de drepturi.