Traduceri franceză / română / rusă

Alianța Franceză din Moldova dispune de specialiști în domeniul traducerilor din franceză în română și rusă și viceversa.

Aceasta propune servicii de traduceri simple, traduceri autorizate și traduceri autorizate și legalizate notarial.

În cazul în care este necesară legalizarea traducerilor, la prețul traducerii se adaugă taxa notarială.

Traducerile autorizate

Traducerile autorizate sunt efectuate de traducători care dispun de autorizație eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

De obicei, aceste traduceri sunt solicitate în cadrul procedurilor administrative atunci când este necesară traducerea documentelor oficiale, cum ar fi :

acte de stare civilă : certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces ;
diferite documente administrative : permis de conducere, cazier judiciar, hotărâre de divorț, livret de familie, etc. ;
documente financiare și contabile, statute ale întreprinderilor etc. ;
diplome de studii, anexe de note pentru înscrierea la studii superioare în străinătate ;
etc.

De asemenea, acestea pot fi solicitate pentru documentele juridice, manuale tehnice, documentație medicală sau farmaceutică, site-uri internet etc.

Traducerile autorizate și legalizate

Traducerile autorizate și legalizate sunt traduceri autorizate cu legalizare notarială. Notarul, certifică faptul că ștampila și semnătura traducătorului autorizat sunt autentice.

Aveți nevoie de legalizare notarială atunci când este necesară traducerea documentelor oficiale, emise de către instituțiile din Republica Moldova sau de către un Stat străin :

documente de identitate : buletin de identitate, pașaport, certificat de naștere, certificat de deces, permis de conducere ;
documente auto : certificat de înmatriculare, contract de vânzare /cumpărare, facturi, etc. ;
acte de studii : foi matricole, diplome de bacalaureat, diplome de licență, masterat etc. ;
caziere judiciare, procuri, invitații în străinătate, etc. ;
– documente emise de către instanțele judecătorești : deciziile judecătorești, citații, sentințe ;
– documente juridice din cadrul întreprinderilor.

Aceste documente, traduse și legalizate, sunt solicitate în mod special în cazul în care doriți să vă continuați studiile în străinătate sau să aplicați pentru un loc de muncă în străinătate, în caz de căsătorie mixtă sau de naștere a unui copil într-un cuplu mixt.

Tarife

Tarifele pentru traduceri :
– 130 MDL/pagina pentru orice document de stare civilă sau de studii ;
– 200 MDL/ pagina pentru orice alt tip de document (pagina de maxim 1800 de caractere).